Media kreatywne: projektowanie gier i animacji – NOWOŚĆ!


To dwuletnie studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym od roku akad. 2019/2020.

Media kreatywne na poziomie studiów magisterskich to całościowy kierunek studiów dedykowany branży gier, animacji i cyfrowej postprodukcji. Tok studiów jest zbudowany od podstaw i obejmuje pełną liczbę godzin (w przeciwieństwie do specjalności na innych uczelniach, których liczba zajęć jest zdecydowanie mniejsza). W ramach kierunku oferujemy dwie specjalności: game design oraz animacja 3d i efekty specjalne.
Przyłożyliśmy największą wagę, aby w programie studiów znalazły się wszystkie potrzebne zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, związane zarówno z przygotowaniem technologicznym i informatycznym, jak również z zakresu designu i przemysłów kreatywnych. Program nie zawiera zajęć zbędnych i niepotrzebnych. Zapraszamy absolwentów różnych kierunków licencjackich i inżynierskich. Wasze kompetencje z poprzednich studiów wzbogacą program i zaowocują ciekawymi projektami magisterskimi.

W ramach specjalności game design studia przygotowują do pracy jako:

 • Game designer.
 • Level Artist.
 • Level designer.
 • Technical level designer
 • Story & Quest designer.
 • Tester gier.
 • User Interface i User Experience designer.
 • Game producer.
 • Analityk gier.

Przedmioty w ramach specjalności game design:

 • Psychologia gier
 • Prototypowanie
 • Organizacja produkcji i tworzenie dokumentacji gry
 • Game design
 • Logika game playu
 • Sztuczna inteligencja w grach
 • Praca z silnikiem Unity1
 • Praca z silnikiem Unity2
 • Praca z silnikiem Unity3
 • Praca z silnikiem Unreal1
 • Praca z silnikiem Unreal2
 • Praca z silnikiem Unreal3
 • Level design
 • Technical level design1
 • Technical level design2
 • Testowanie gier
 • Mechaniki wybranych gatunków1
 • Mechaniki wybranych gatunków2
 • Quest writing
 • Zajęcia monograficzne1
 • Zajęcia monograficzne2

W ramach specjalności animacja 3d i efekty specjalne studia przygotowują do pracy jako:

 • 3D character animator
 • modeler
 • matte painter
 • 3D Tracking Artist
 • rotoscope artist
 • lighting/rendering artist
 • effect animator
 • compositor

Przedmioty w ramach specjalności animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier:

 • Modelowanie postaci
 • Modelowania środowiska, wnętrz i obiektów
 • Animacja postaci-1
 • Animacja postaci-2
 • Animacja cząsteczkowa
 • Animacja urządzeń mechanicznych
 • Texturowanie, mapowanie i shading
 • Sculpting 3d-1
 • Sculpting 3d-2
 • Animacja 2d
 • Animacja technikami tradycyjnymi
 • Modelowanie i animacja ubioru
 • Animacja twarzy
 • Silniki gier w animacji filmowej
 • Processing w animacji
 • Matte painting i techniki 2,5d
 • Motion design
 • Postprodukcja – efekty specjalne
 • Postprodukcja – compositing
 • Postprodukcja – montaż wideo
 • Postprodukcja – montaż dźwięku

Zajęcia kierunkowe:

 • Finansowanie przedsięwzięć w mediach kreatywnych
 • Self-branding
 • Storytelling i story design
 • Prawne aspekty produkcji i projektowania
 • Współczesna animacja w Polsce i na świecie
 • Rynek gier w Polsce i na świecie
 • Tworzenie narracji konwergentnych
 • Seminarium dyplomowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


digitalmasters@dsw.edu.pl

71-355-14-38

ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, pok. 119